Changes to the 30% ruling

Changes to the 30% ruling
In the Dutch 2012 tax plan, the previously announced changes to the 30% ruling have been further elaborated upon. In the following article we in depth explain this ruling and the proposed changes therein. For an efficient summary of the requirements for the 30% ruling, please be referred to the following article on our website http://www.okxvanleeuwen.com/?p=352 UPDATE December 20th, 2011: The changes to the 30%-ruling have now been approved by both the Dutch parliament as well as the Dutch upper house. The recent amendments to the changes in the 30% ruling constitute that the salary requirement will be loosened in comparison to the initial plans, in brief the required base salary excl 30% ruling will be lowered to a minimum of EUR 35,000 (EUR 50,000 incl 30% ruling). There are two further salary lowerings to this main requirement. However these softenings are to be financed by reducing the applicable maximum term of the ruling from 10 years to 8 years. This reduction of the term will only apply to new cases as of January 1st, 2012. Read more by clicking on the article title… Continue reading “Changes to the 30% ruling”

Wijzigingen 30%-regeling – belastingplan 2012

Wijzigingen 30%-regeling
In het belastingplan 2012 zijn de eerder aangekondigde wijzigingen in de 30%-vergoedingsregeling verder uitgewerkt. In onderstaand zetten wij deze regeling en de voorgenomen wijzigingen uitvoerig uiteen. Voor een efficiente samenvatting van de vereisten voor de 30%-regeling, verwijs ik u naar het volgende artikel op onze website: http://www.okxvanleeuwen.com/?p=352 UPDATE 20 december 2011: De wijzigingen in de 30%-regeling zijn inmiddels goedgekeurd door zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer. M.u.v. een tweetal uitzonderingen wordt de nieuwe salariseis, in vergelijking met de initiele plannen, verlaagd naar minimaal EUR 35.000 exclusief de 30% vergoeding en EUR 50.000 inclusief de 30% vergoeding, echter deze verruiming zal gefinancierd worden door de maximum toepassingstermijn te verlagen van tien jaar naar acht jaar. Het verlagen van de termijn naar acht jaar geldt alleen voor nieuwe aanvragen per 1 januari 2012. Lees verder onderaan dit artikel bij de updates… (klik op artikeltitel) Continue reading “Wijzigingen 30%-regeling – belastingplan 2012”

Vermindering verzuimboete vennootschapsbelasting 2009

Onderstaand volgt het arrest van de rechtbank waarbij, op basis van de feiten, volgens de rechter geen rechtvaardiging bestond voor het volledig (d.w.z. 50%) toepassen van de per 2010 ingevoerde verhoging van het wettelijk maximum van de verzuimboete. Het is echter maar de vraag of de Belastingdienst zich hierdoor zal laten leiden bij het opleggen van toekomstige verzuimboetes. Het is gezien dit arrest, alsmede een bezwaarprocedure van een collega fiscalist (waarbij de verzuimboete met 90% verlaagd werd), zeker aan te bevelen om bezwaar aan te (laten) tekenen tegen een opgelegde verhoogde verzuimboete. Voor een geval van AVAS (afwezigheid van alle schuld) onder het verhoogde boeteregime, zie http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BS8902 Lees verder door op de titel van dit artikel te klikken… Continue reading “Vermindering verzuimboete vennootschapsbelasting 2009”