Archive for September, 2012

In onderstaand staan weergegeven het antwoord van 10 september 2012 op Kamervragen van de leden Neppérus en Lodders (2012Z03320) alsmede de relevante memorie van toelichting belastingplan 2013. De stamrecht BV wordt hierin niet genoemd, maar het is m.i. denkbaar dat onderstaand ook van toepassing is op o.a. stamrecht BV’s gezien het feit dat artikel 19b wet op de loonbelasting 1964 ziet op zowel pensioen BV’s als op stamrecht BV’s

2012Z03320
Vragen van de leden Neppérus en Lodders (beiden VVD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën over vermindering van pensioenaanspraken van particuliere pensioen bv´s (ingezonden
22 februari 2012)

off

Transfer Pricing – Highlights in the Netherlands

Sunday, September 9, 2012 @ 07:09 PM
Author: admin

The term ‘transfer pricing’ stands for setting prices for internal transactions between a related multinational group of entities. Transfer pricing may well lead to a tax benefit when part of the group is located in tax friendly countries.

off