Wijzigingen belastingheffing en sociale zekerheid voor vliegtuigbemanning

Vanaf april 2011 is het belastingverdrag tussen Nederland en Groot-Brittanie gewijzigd. Deze wijzigingen hebben onder andere een impact op vliegtuigpersoneel, voor zover deze wonen in Nederland en werken voor een maatschappij gevestigd in Groot-Brittanie. Tevens is per het jaar 2010 de EU richtlijn inzake sociale zekerheid aangepast. Ook deze aanpassingen hebben een impact op bovengenoemde groep werknemers. Continue reading “Wijzigingen belastingheffing en sociale zekerheid voor vliegtuigbemanning”

Changes in Dutch taxation and social security for flight personnel

As of April 2011 flight personnel living in The Netherlands, and who work for an airline company located in Great Britain, will face some changes in their (future) taxation. This is because the treaty of avoidance double taxation between The Netherlands and Great Britain has been revised, amongst others with respect to the taxation of flight personnel. To summarize, as of April 2011 flight personnel will temporarily have a choice as to in which country they are effectively taxed. Continue reading “Changes in Dutch taxation and social security for flight personnel”