Assistance with preparing your Dutch personal income tax return

We offer a tax return service.
Please contact us in order to discuss preparing your Dutch personal income tax return. The filing deadline for the 2013 personal income tax return ends on April 1st, 2014. As part of our all-inclusive tax service we can offer you, if so required, a long extension period for filing. This extended term offers you the additional time needed to collect all relevant information. Continue reading “Assistance with preparing your Dutch personal income tax return”

Verruiming inkeerregeling tot 1 juli 2014

Als fiscaal inwoner van Nederland bent u belastbaar voor uw wereldwijde inkomsten en bezittingen. De Belastingdienst heeft de mogelijkheid om met terugwerkende kracht (navorderings)aanslagen inkomstenbelasting op te leggen over de laatste twaalf belastingjaren voor zover het buitenlandse inkomsten en vermogen betreft. Voor de erfbelasting geldt zelfs een onbeperkte navorderingstermijn. Voor zover de Belastingdienst – zonder uw melding – achterhaalt dat u buitenlandse inkomsten en/of vermogen heeft verzwegen kunnen zij, naast het navorderen van de verschuldigde belasting een boete opleggen. In de toekomst kan deze boete maximaal 300% van de verschuldigde belasting bedragen. Continue reading “Verruiming inkeerregeling tot 1 juli 2014”

Tax rebates / heffingskortingen calculated pro rata as of 2013

As of the tax year 2013 the tax rebates, known as ‘heffingskortingen’, will only be applicable pro rata in case of partial Dutch premium liability. Meaning that if you have only lived and/or worked in the Netherlands for part of the year, the premium part of the tax rebates (which is about 80% of the full amount of the tax rebates) will only be applicable pro rata, inline with stay/working period. Continue reading “Tax rebates / heffingskortingen calculated pro rata as of 2013”