Non domiciliation and tax exempt salary split United Kingdom – The Netherlands

Under the United Kingdom (UK) tax laws a difference in fiscal treatment of individuals is made between being domiciled and non domiciled. In short domicileds are residents who have their roots in the UK, or have chosen to become domiciled. Non domicileds are e.g. expats with temporary stays or with permanent stay without the aim to become domiciled. Continue reading “Non domiciliation and tax exempt salary split United Kingdom – The Netherlands”

Repentance (foreign) income and assets / inkeerregeling

As a tax resident of the Netherlands you are taxable for your worlwide earned income as well as all worldwide held assets. Especially expats are not aware of the fact that there is a tax liability for assets held outside the Netherlands. Expats with a pending 30% ruling will benefit from a limited scope for taxation of their passive assets. Continue reading “Repentance (foreign) income and assets / inkeerregeling”

Waardering onroerend goed in box 3 en de leegwaarderatio

Waarde van verhuurde woningen voor de inkomstenbelasting vanaf 2010
Vanaf belastingjaar 2010 moet al het onroerend goed dat onder box 3 valt, gewaardeerd worden op de WOZ-waarde. Om rekening te houden met het feit dat verhuur de waarde van een woning drukt, is er voor verhuurd onroerend goed dat valt onder huurbeschermingsregels per 2010 een waarderingstabel opgenomen in de wet inkomstenbelasting. In het jaar 2014 heeft het Gerechtshof bepaalt dat in hele specifieke situaties de leegwaarderatio niet toegepast hoeft te worden, maar ten dele uitgegaan kan worden van de werkelijke waarde. De Hoge Raad heeft deze uitspraak in 2015 bevestigd, zie verder in onderstaand de bestreden stapeling van forfaits. Continue reading “Waardering onroerend goed in box 3 en de leegwaarderatio”