Box 3 berekening 2011 e.v. bij migratie en/of buitenlandse belastingplicht

In box 3 wordt het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen in de inkomstenbelasting betrokken. Per belastingjaar 2011 is er nog slechts één peildatum van toepassing in box 3, zijnde 1 januari. Dit in tegenstelling tot de wetgeving tot en met belastingjaar 2010 waarbij er steeds twee peildata van toepassing waren, zijnde 1 januari en 31 december. Het ministerie van Financien en de Belastingdienst hebben meer duidelijkheid gegeven over de berekening van de box 3 heffingsgrondslag in het jaar van migratie vanaf 2011. Continue reading “Box 3 berekening 2011 e.v. bij migratie en/of buitenlandse belastingplicht”